P*TACH Online

PTACH

פתח לבי בתורתך

Stacks Image 351

"עובדים כצוות לעזרת ילדים עם קשיי למידה"

פת"ח הוא ארגון המבוסס על מתן שירותים לילדים עם קשיי למידה (LD).
המטרה שלנו היא לספק לילדים את הכלים הנחוצים להם ע"מ להצליח בבית הספר , בחיים ולהיות עצמאים ולהשתלב בחברה הרגילה.
מחקרים מצביעים על כ-10% מכלל הילדים בגילאי בית ספר הסובלים בצורה כזו או אחרת מקשיי למידה, אשר חוסר טיפול מקצועי מביא אותם להידרדרות בצד הלימודי החברתי והרגשי.
צוות פת"ח המורכב מאנשי מקצוע בשפה העברית והאנגלית, בעלי תארים אקדמאים ושנות ותק רבות, מקנה לילדים לקויי הלמידה כלים ושיטות כיצד ללמוד למרות הקושי ואיך לנצל את היכולות שלהם.

Stacks Image 4816
דף בית